• +91 9883507565
  • muktadhara.trust@rediffmail.com
Rasulpur Shikshak Shikshan Mahavidyalaya
 

Indas Road, Rasulpur, Bankura - 722205

Admission

D.El.Ed 2020-22 Admission | Apply Online | Admission Process and Procedures
B.Ed 2020-22 Admission | Apply Online | Subject Group |  Available subjects